Welkom, bij de Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/Jeugd ggz/WijZ Welzijn)

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Hier vind je allerlei informatie over de Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/Jeugd ggz/WijZ Welzijn)

De Adviesraad behartigt de belangen van allen die in behandeling/ begeleiding zijn bij de Kern en Jeugd ggz en de gebruikers van de diensten van WijZ Welzijn. Zij houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten over wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. Zij hebben regelmatig contact met hun achterban en de medewerkers van de verschillende stichtingen.

 

 

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Heb je belangstelling, wil je je kennis en/of ervaring delen?
Neem gerust contact op voor meer informatie